PROFIL

Sme stavebná firma, ktorá sa zaoberá primárne inžinierskou a stavebnou činnosťou. V našom koleketíve našli miesto odborníci z viacerých odvetví stavebnej a technickej činnosti. Spolu s našim tímom vám zabezpečíme stavbu bytového alebo nebytového objektu na kľúč. Nemusíte si robiť starosti ani s náročnými byrokratickými procesmi, ktoré predchádzajú každej stavbe. Vyriešime za vás rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie, kolaudačné povolenia a všetky ostatné administratívne záležitosti ohľadom stavebnej činnosti. Spolupracujeme iba s projektantmi, ktorí sú nami overení a sú schopní naplniť naše náročné očakávania na odbornosť a profesionalitu.
Rovnako tak vám ponúkame aj poradenské služby, kde vám náš tím s dlhoročnou praxou poradí a pomôže vyriešiť váš problém. Našou prioritou nie je len vaša spokojnosť, ale aj ušetrený čas, pretože vieme, že čas je dnes najcennejšou komoditou. Sme presvedčení, že budete s našou prácou spokojný. Presvedčilo sa o tom už množstvo spokojných klientov – od tých drobných až po známych developerov. Aj vďaka nám totiž bolo vybudovaných množstvo nových lokalít pre individuálne bývanie, viaceré bytové domy, polyfunkčné a komerčné objekty, ako aj stovky rodinných domov.

Vaše starosti prenechajte nám a svoj čas investujte radšej do dôležitejších vecí

Inžiniering

Dokážeme Vám zabezpečiť akékoľvek povolenie. Či sa jedná o stavebné povolenie a rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré najčastejšie vyžadujete, tak isto dodatočné stavebné povolenie, kolaudácie objektov, ohlásenie drobnej stavby, zmeny stavby pred dokončením, búracie povolenie, vyňatie pôdy z pôdneho fondu, zmena druhu pôdy, atď ... Touto činnosťou sa zaoberáme viac ako 15 rokov a vieme Vám ušetriť peniaze ale hlavne nervy a čas, ktoré strávite vybavovaním. Vďaka tomu, že ovládame postupnosť procesu a stále študujeme nové zákony v oblasti stavebníctva vieme na lehotách ušetriť niekedy aj viac mesiacov. Pre stavebné povolenie na menej náročný rodinný dom je potrebných približne 8-10 súhlasov od rôznych inštitúcií a úradov, čo Vás pri súčasnom byrokratickom procese môže spomaliť až o niekoľko mesiacov. Od našich klientov potrebujeme pri prvom stretnutí len splnomocnenie na zastupovanie v danej veci a projektovú dokumentáciu v niekoľkých vyhotoveniach. Všetky ostatné potrebné veci si už riešime samostatne. Nemusíte sa obávať ani financií. Pri väčších stavbách žiadame malú zálohu a pri rodinných domoch pracujeme bez zálohy. Všetky potrebné poplatky uhradíme za Vás a na konci procesu, či už pri rozhodnutí o umiestnení stavby alebo stavebnom povolení Vám odovzdáme všetky faktúry a poplatky. V tejto chvíli Vám tiež vyúčtujeme naše služby, kde cena bude vopred dohodnutá. Väčšina firiem žiada peniaze vopred a svoju úlohu si buď nesplní alebo sa proces naťahuje neúmerne dlho. Pri firme 2MV stav sa nemusíte tohto scenáru obávať. V prípade predbežnej cenovej kalkulácie nám neváhajte zavolať alebo napísať.

Dozor a stavbyvedúci

Základom činnosti stavebného dozoru je dohliadať nad stavebnými prácami. Na Slovensku sú jeho funkcie a povinnosti upravené najmä v Stavebnom zákone, t. j. Zákone č. 50/1976 Zb. a to konkrétne v § 46b. Vykonávať stavebný dozor môže iba osoba, ktorá splnila všetky zákonné podmienky (zložila skúšky, preukázala skúsenosti v danej oblasti, atď.) a je zapísaná v zozname stavebného dozoru vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI). Tak isto majú na uvedené činnosti uzavreté poistné krytie na profesijnú zodpovednosť za škodu Stavebný dozor ako odborník dôkladne vždy preštuduje celú dokumentáciu stavby. Následne prevezme stavenisko a urobí o tom príslušný záznam do stavebného denníka. Počas stavby musí kontrolovať okrem stavebnej práce aj kvalitu stavebného materiálu a súlad s predpismi a technickými normami. sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia, vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. Prenechajte všetku zodpovednosť na našich ľudí. Keďže stavebný dozor, či stavbyvedúci býva mnoho krát tá najdôležitejšia osoba na Vašom projekte, neoplatí sa robiť žiadne kompromisy.

Stavebná činnosť

Dlhoročné bohaté skúsenosti v stavebníctve nám umožňujú púšťať sa do rôznych projektov, ktoré vám vďaka našim komplexným službám vieme zrealizovať od nákresu až po odovzdanie kľúčov od skolaudovanej stavby. Pri stavbe zapájame zdravý sedliacky rozum a snažíme sa dosiahnuť kvalitu za najlepšiu cenu. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne s cieľom uspokojiť jeho požiadavky. V našom tíme sú len overení ľudia s ktorými pracujeme dlhšie obdobie. Kvalitu vždy uprednostňujeme pred kvantitou.

PREČO ZVOLIŤ 2MVstav

Služby spoločnosti 2MVstav s.r.o. si volia zákazníci na základe dobrých referencií. Tie sme získali kvalitnou prácou a spokojnosťou zákazníkov. Našim službám sa profesionálne venujeme už niekoľko rokov a za ten čas sme pracovali na nespočetnom množstve projektov.

Naši klienti a partneri

KONTAKTUJTE NÁS

Zaujala Vás naša ponuka alebo portfólio našich služieb? Neváhajte nás nezáväzne kontaktovať ak máte akékoľvek otázky ohľadne našich služieb.

Napíšte nám


Máte otázky alebo problém? Zavolajte nám
+421 (0) 902 674 163