Služby


Inžinierska činnosť

- Rozhodnutie o umiestnení stavby
- Stavebné povolenie
- Kolaudačné povolenie
- Všetky ostatné povolenia ( Ohlásenie drobnej stavby, Ohlásenie o odstránení stavby, vyňatie pôdy z pôdneho fondu, zmena druhu pôdy, atď. )

Dozor a stavbyvedúci

Stavebný dozor a stavbyvedúci s odbornou spôsobilosťou

Stavebná činnosť

Kompletná realizácia stavieb.

Poradenská činnosť

V prípade otázok a špeciálnych požiadaviek nás neváhajte kontaktovať Cenovú kalkuláciu na poskytnuté služby odosielame do 24 hodín.